Keuzemenu 
gezonde eet- en leefstijl 

Algemene voorwaarden


 • De coachee (& ouder(s)) is in staat om verantwoordelijkheid dragen voor het eigen proces. De coachee (& ouder(s)) is verantwoordelijk voor de manier waarop het traject vorm krijgt. In overleg met de coach wordt er bepaald aan welke doelen er gewerkt gaat worden.

 • De coachee (& ouder(s)) is eerlijk over het eetgedrag, gedachten en gevoelens. Indien dit niet het geval is, is het als coach moeilijker om in te spelen op problemen/behoeften waardoor doelen minder snel behaald zullen worden en het traject mogelijk langer zal duren.

 • Alles wat besproken wordt is vertrouwelijke informatie. U kunt rekenen op discretie. 

 • De coachee  (& ouder(s)) is aanspreekbaar op het eigen gedrag. Als dat niet het geval is, wordt er eerst gewerkt aan een stuk bewustwording van het eigen aandeel. Het traject zal hierdoor langer duren. Indien het niet lukt om de coachee zich bewust te laten worden van de eigen inbreng/gedrag, zal het coachingstraject niet slagen en worden beëindigd.

 • De coach en (de ouder(s) van de) coachee zijn gelijkwaardig aan elkaar en gaan op deze manier met elkaar om.

 • De coach kan de coachee zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de huisarts behandelen. In het laatste geval houdt de coach de huisarts op de hoogte van het verloop van de behandeling.

 • De coach heeft inspanningsplicht, wat betekent dat ik mijn  best doe om vorm te geven aan doelen en afspraken. Het wil niet zeggen dat deze perse behaald worden. De begeleiding is dus resultaatgericht zonder resultaat te garanderen.

 • Indien er het idee hebben is dat de coachee gebaat is bij een andere vorm van hulpverlening dan kan dat een reden zijn om het coachingstraject te beëindigen. Er kan verwezen worden naar een andere vorm van hulpverlening.                

 • Bij verhindering dient de coachee zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig geannuleerd is, is de coach gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen.

 • Wij beroepen ons op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefswijziging kan plaats vinden.

 • Is er een keuze gemaakt voor een pakket? Dan ontvangt u de volledige nota van dit pakket na het intakegesprek. 

 • Betaling van de toegestuurde nota (per mail) dient binnen twee weken te worden voldaan.

 • De (ouder(s) van de) coachee is zelf verantwoordelijk om de betaalde factuur in te dienen bij de zorgverzekeraar om eventueel voor vergoeding in aanmerking te komen (zie overzicht zorgverzekeraars website).

 • De workshops worden vooraf betaald. Na bevestiging inschrijving. De rekening dient uiterlijk een week voor aanvang van de workshop betaald te worden.

 • Inschrijvingen kookworkshops worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • Reserveringen voor een kookworkshop kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 7 dagen voor aanvang van de desbetreffende workshop. Daarna wordt er 50 % van de prijs berekend. Bij annulering binnen 36 uur voor aanvang van de kookworkshop wordt 100 procent in rekening gebracht.

 • De coach is niet verantwoordelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit een bezoek van de coachee aan de coach of het volgen van een workshop.

 • De (ouder(s) van de) coachee is zelf verantwoordelijk kennis te nemen van deze algemene voorwaarden.